Антрополошки повратак великим питањима и вечним темама: поводом књиге Марине Симић Онтолошки Обрт. Увод у културну теорију алтеритета

  • Dunja Njaradi Факултет музичке уметности, Београд
    dunjasa82@gmail.com

Сажетак
Kњига Марине Симић Онтолошки Обрт. Увод у културну теорију алтеритета бави се најновијим или последњим у низу „обрта“ који су потресли антропологију изнутра, темељно преиспитујући основне епистемолошке концепте на којима почива савремена културна теорија у антрополошком кључу. Онтолошки обрт1 јесте контроверзни теоријско-методолошки приступ који се поклопио са смерницама развоја савремене филозофије и друштвене теорије и који је, током последње деценије, постао предмет жустрих расправа у антропологији и сродним дисциплинама попут археологије и научно- технолошких студија.
Reference

Holbraad, Martin & Morten Axel Pedersen. 2017. The Ontological Turn: An Anthropological Exposition. Cambridge: Cambridge University Press.
Viveiros de Castro, Eduardo. 2014. “Who is afraid of the ontological wolf? Some comments on an ongoing anthropological debate”. CUSAS Annual Marilyn Strathern Lecture https://www.youtube.com/watch?v=cNTdIG-Z_ho (pristupljeno 15. juna 2021).
Strathern, Marilyn.1999. Property, Substance and Effect: Anthropological Essays on Persons and Things. London: Athlone Press.
Wagner, Roy. 1981. The Invention of Culture. Chicago and London: The University of Chicago Press.
Објављено
24.09.2021.
Како цитирати
NJARADI, Dunja. Антрополошки повратак великим питањима и вечним темама: поводом књиге Марине Симић Онтолошки Обрт. Увод у културну теорију алтеритета. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 493–496, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/982>.
Датум приступа: 07 oct. 2022
Секција
Научна критика и полемика