Njaradi, D. 2021 Sep 24. Антрополошки повратак великим питањима и вечним темама: поводом књиге Марине Симић Онтолошки Обрт. Увод у културну теорију алтеритета. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:2