Njaradi, Dunja. " Антрополошки повратак великим питањима и вечним темама: поводом књиге Марине Симић Онтолошки Обрт. Увод у културну теорију алтеритета" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 2 (24 September 2021)