Njaradi, D. (2021). Антрополошки повратак великим питањима и вечним темама: поводом књиге Марине Симић Онтолошки Обрт. Увод у културну теорију алтеритета. Гласник Етнографског института САНУ, 69(2), 493–496. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/982