NJARADI, Dunja. Антрополошки повратак великим питањима и вечним темама: поводом књиге Марине Симић Онтолошки Обрт. Увод у културну теорију алтеритета. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 493–496, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/982>.
Датум приступа: 06 dec. 2021