Njaradi, Dunja. " Антрополошки повратак великим питањима и вечним темама: поводом књиге Марине Симић Онтолошки Обрт. Увод у културну теорију алтеритета." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.2 (2021): 493–496. Web. 30 Nov. 2022