Часопис уређују

 • Главни и одговорни уредник: др Бранко Бановић (Етнографски институт САНУ)

 • Уредник: др Лада Стевановић (Етнографски институт САНУ)

 • Међународни уређивачки одбор:

  др Милица Бакић-Хејден (Универзитет у Питсбургу)

  др Ана Драгојловић (Универзитет у Мелбурну)

  проф. др Петер Финке (Универзитет у Цириху)

  др Георгије Кузас (Универзитет у Атини)

  проф. др Марина Мартинова (Институт за етнологију и антропологију, Руска академија наука, Москва)

  проф. др Елена Марушиакова (Универзитет Сент Ендријус)

  др Марек Микуш (Макс Планк Институт за социјалну антропологију, Хале)

  др Весна Петреска (Институт за фолклор ”Марко Цепенков” Скопље)

  др Иванка Петрова (Институт за етнологију и фолклористику са Етнографским музејем, Бугарска академија наука, Софија)

  др Татиана Подолинска (Институт за етнологију и социјалну антропологију, Словачка академија наука, Братислава)

  др Инес Прица (Институт за етнологију и фолклористику, Загреб)

  др Ингрид Славец Градишник (Институт за словеначку етнологију ЗРЦ ЦАЗУ, Љубљана)

  др Анђа Срдић Сребро (Универзитет Бордо Монтењ)

 • Уређивачки одбор:

  проф. др Драгана Радојичић (Етнографски институт САНУ)

  др Гордана Благојевић (Етнографски институт САНУ)

  др Иван Ђорђевић (Етнографски институт САНУ)

  дописни члан САНУ Јелена Јовановић (Музиколошки институт САНУ)

  др Марина Мандић (Етнографски институт САНУ)

  др Александра Павићевић (Етнографски институт САНУ)

  др Срђан Радовић (Етнографски институт САНУ)

  академик Гојко Суботић (Српска академија наука и уметности, Београд)

 • Издавачки савет:

  др Чарна Брковић (Универзитет у Готингену)

  др Јелена Ђорђевић (Факултет политичких наука, Београд, професор у пензији)

  проф. др Маја Година Голија (Институт за словеначку етнологију ЗРЦ САЗУ, Љубљана)

  др Рената Јамбрешић Кирин (Институт за етнологију и фолклористику, Загреб)

  др Мирослава Лукић Крстановић (Етнографски институт САНУ)

  др Младена Прелић (Етнографски институт САНУ)

  проф. др Љупчо Ристески (Природно-математички факултет, Скопље)

  проф. др Лидија Вујачић (Филозофски факултет у Никшићу)

  проф. др Бојан Жикић (Филозофски факултет у Београду)