Феминистичка авангарда и феминисанса у америчкој поезији и визуелним уметностима

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2102275D УДК 141.72:73/77:821-1.09 Оригинални научни рад

  • Dubravka Đurić Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум
    dubravka.djuric@fmk.edu.rs

Сажетак
У тексту расправљам о томе како се у теорији америчке експерименталне поезије и у интернационалној теорији и историји феминистичке визуелне уметности појављују термини феминистичка авангарда и феминисанса. Указујем на разлике у медију ова два поља културалне производње (вербална уметност и визуелна уметност). Занима ме како понуђени термини конструишу историју али и савремену продукцију радикалне феминистичке праксе. Појам феминистичка авангарда уводи америчка критичарка Елизабет А. Фрост 2003. да би указала на феминистичку авангардну традицију. Кустоскиња Габриеле Шор увела је овај термин 2016. у наслов интернационалне изложбе перформанса уметница из седамдесетих година 20. века. Термин авангарда везивао се искључиво за мушке уметничке и песничке формације. Његовом применом на радикалну феминистичку песничку и уметничку праксу та пракса постаје видљива и значајно препознатљива. Други појам, феминисанса, у визуелним је уметностима у Америци уведен 2007. поводом низа изложби женске уметности. Појам означава оптимистички однос према реактуелизацији рада уметница, али истовремено и доводи до полемика које се тичу конструисања историје феминистичке уметности. У пољу експерименталне поезије, појам феминисанса је уведен 2007. у наслов конференције о експерименталној поезији. У визуелним уметностима феминисанса у први план поставља проблеме историзације женске уметности, док се у експерименталној поезији расправа води око феминистичких позиција есенцијализма и антиесенцијализма.


Кључне речи: феминисанса, феминистичка авангарда, визуелне уметности, америчка експериментална поезија
Reference

Ashton, Jennifer. 2007. “Our Bodies, Our Poems.” Modern Philology – Special Issue on Poetcs. 105 (1): 160–177.
Baldwine, Elaine, Brian Longhurst, Greg Smith, Scott McCracken & Miles Ogborn. 2005. Introducing Cultural Studies. Peking: Peking University Press.
Ber, Vivijen. 2001. Uvod u socijalni konstrukcionizam. Prev. Slobodanka Glišić. Beograd: Zepter Book World.
Carmody, Teresa, Vanessa Place & Christine Wertheim. 2010. “Publishers’ and Editor’s Foreword.” In Feminaissance. Christine Wertheim, ix-x. Los Angeles: Les Figures Press.
Đurić, Dubravka. 2020. “(Trans)nationalism and American Feminist Experimental Writing”. In Aspects of Transnationality in American Literature and American English. Eds. Aleksandra Izgarjan, Dubravka Đurić & Sabina Halupka-Rešetar, 229–313. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Đurić, Dubravka. 2011. “Feminaissance – Recent Essentialist-Antiessentialist Debate in American Women’s Experimental Poetry, and What Happend in Serbia as a Country of Transition”. In Тhe Face of the Other in Anglo- American Literature. Eds. Marija Knežević & Aleksandra Nikčević Batričević, 223–238. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
Đurić, Dubravka. 2009. Poezija teorija rod: Moderne i postmoderne američke pesnikinje. Beograd: OrionArt.
Dubravka Đurić. 2002. Jezik, poezija, postmodernizam: Jezička poezija u kontekstu moderne i postmoderne američke poezije. Beograd: Oktoih.
Frost, Elisabeth A. 2003. The Feminist Avant-Garde in American Poetry. Iowa City: University of Iowa Press.Groskop, Viv. 2007. “All Hail the Feminaissance.“ Guardian, 11 May. https://www.theguardian.com/artanddesign/2007/may/11/art.gender (pristupljeno 22. januara 2021).
Lippard, Lucy R. 1976. From the Center: Feminist Essays on Women’s Art. New York: A Dutton Paperback.
Ostriker, Alicia Suskin. 1986. Stealing the Language: The Emergence of Women’s Poetry in America. Boston: Beacon Press.
Pilcher, Jane & Imelda Whelehan. 2004. Fifty Key Concepts in Gender Stusiedes. London: Sage Publications.
Repko, F. Allen & Rick Szostak. 2017. Interdisciplinary Research: Process and Theory. Third edition. Los Angeles: Sage.
Schor, Gabrielle. 2016. “The Feminist Avant-Garde: A Radical Revaluation of values”. In Feminist Avant-Garde: Art of the 1970s. The Sammlung Verbum Collection, Ed. Gabrielle Schor Vienna, 17–71. Munich: Prestel.
Ventrella, Francesco. 2017. “Temporalities of the ’Feminaissance’”. In Feminism and Art History Now: Radical Critiques of Theory and Practice. Eds. Victoria Horne & Lara Perry, 207–229. London: I. B. Tauris.
Wark, Jayne. 2006. Radical Gestures: Feminism and Performance Art in North America. Montreal: McGill-Queen’s University Press.
Wertheim, Christine. 2010. “Dedication”. In Feminaissance. Ed. Christine Wertheim. Los Angeles: Les Figures Press.
Wertheim, Christine. 2010. “Essentialism: To Be or Not to Be ̶ Introduction”. In Feminaissance, Ed. Christine Wertheim, xi-xiv. Los Angeles: Les Figures Press.
Објављено
24.09.2021.
Како цитирати
ĐURIĆ, Dubravka. Феминистичка авангарда и феминисанса у америчкој поезији и визуелним уметностима. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 275–287, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/966>.
Датум приступа: 07 oct. 2022