Đurić, D. (2021). Феминистичка авангарда и феминисанса у америчкој поезији и визуелним уметностима. Гласник Етнографског института САНУ, 69(2), 275–287. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/966