ĐURIĆ, Dubravka. Феминистичка авангарда и феминисанса у америчкој поезији и визуелним уметностима. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 275–287, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/966>.
Датум приступа: 07 dec. 2022