Đurić, Dubravka. " Феминистичка авангарда и феминисанса у америчкој поезији и визуелним уметностима." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.2 (2021): 275–287. Web. 7 Dec. 2022