Đurić, Dubravka. " Феминистичка авангарда и феминисанса у америчкој поезији и визуелним уметностима" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 2 (24 September 2021)