Đurić, D. 2021 Sep 24. Феминистичка авангарда и феминисанса у америчкој поезији и визуелним уметностима. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:2