Од Моравске па до Великог Средишта. Етнографска парабола о заборављеној верској заједници

Сажетак
Michal Pavlásek, Z Moravy až do Velikého Srediště. Etnografické podobenství o zapomenuté náboženské komunitě [Од Моравске па до Великог Средишта. Етнографска парабола о заборављеној верској заједници]


Centrum pro studium demokracie a kultury, Etnologický ústav AV ČR, Brno 2020, 239 str.

Етнолог Михал Павласек (Michal Pavlásek), научни сарадник Етнолошког института Чешке академије наука – одељења у Брну, афирмисао се као теренски истраживач чешке мањине у источној и југоисточној Европи. По потреби је и документариста и известилац (репортер) о локалним случајевима социјалне маргинализације, као и о токовима актуелне миграције са Блиског истока према средњој Европи. Oбављао је вишегодишња истраживања прошлости и друштвеног живота чешке мањине у јужном Банату, чему је била посвећена и његова докторска дисертација, одбрањена у Институту европске етнологије (Ústav evropské etnologie) Масариковог универзитета у Брну. На основу резултата својих истраживања, осим мањих радова, објавио је 2015. године и монографију С мотиком и Господом Богом. На трагу евангелиста у југоисточној Европи (приказана је у Гласнику Етнографског института САНУ LXV/2, 2017).Објављено
28.05.2021.
Како цитирати
LUKOVIĆ, Miloš. Од Моравске па до Великог Средишта. Етнографска парабола о заборављеној верској заједници. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 1, p. 247–255, may 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/959>.
Датум приступа: 20 apr. 2024