Luković, M. (2021). Од Моравске па до Великог Средишта. Етнографска парабола о заборављеној верској заједници. Гласник Етнографског института САНУ, 69(1), 247–255. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/959