LUKOVIĆ, Miloš. Од Моравске па до Великог Средишта. Етнографска парабола о заборављеној верској заједници. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 1, p. 247–255, may 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/959>.
Датум приступа: 22 may 2022