Luković, Miloš. " Од Моравске па до Великог Средишта. Етнографска парабола о заборављеној верској заједници" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 1 (28 May 2021)