Luković, Miloš. " Од Моравске па до Великог Средишта. Етнографска парабола о заборављеној верској заједници." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.1 (2021): 247–255. Web. 29 May. 2023