Luković, M. 2021 May 28. Од Моравске па до Великог Средишта. Етнографска парабола о заборављеној верској заједници. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:1