Прилог проучавању народне медицине у области Тамнаве

UDK 615.89 (497.11) : 398.3

Сажетак

 Tokom terenskih istraživanja Tamnave, sprovedenih poslednjih godina, zabeležen je veliki broj pojava koje ulaze u kompleks narodnog lečenja. U osnovi ovog kompleksa nalazi se fenomen magijskog mišljenja, zasnovan na nekoliko glavnih principa koji formiraju strukturu magijskog mišljenja. Na ovom mestu prvenstveno je iznesena etnografska građa, a rad je zasnovan na tri celine, koje obuhvataju bavljenje osnovnim odrednicama magijske medicine, primerima lečenja različitih bolesti i poremećaja, kao i pojedincima za koje se verovalo da imaju natprirodnu moć i sposobnost lečenja.


Ključne reči : Tamnava, narodno lečenje, magijsko mišljenje, etnografska građa.

Објављено
15.12.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Ivica Todorović. Прилог проучавању народне медицине у области Тамнаве. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 51, p. 139-157, dec. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/742>.
Датум приступа: 01 mar. 2024
Број часописа
Секција
Научни радови