(Serbia), I. 2018 Dec 15. Прилог проучавању народне медицине у области Тамнаве. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 51: