(SERBIA), Ivica Todorović. Прилог проучавању народне медицине у области Тамнаве. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 51, p. 139-157, dec. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/742>.
Датум приступа: 14 apr. 2024