(Serbia), Ivica. " Прилог проучавању народне медицине у области Тамнаве." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 51 (2003): 139-157. Web. 22 Apr. 2024