(Serbia), Ivica. " Прилог проучавању народне медицине у области Тамнаве" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 51(15 December 2018)