(Serbia), I. (2018). Прилог проучавању народне медицине у области Тамнаве. Гласник Етнографског института САНУ, 51, 139-157. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/742