Свиларство y Боки Которској (XVIII-XX)

UDK 638.2(497.16)“17/19” : 391.2

Сажетак

U ovom radu obrađeno je gajenje svilenih buba, količina proizvodnje, rad predionica-svilara, sađenje i gajenje stabala murvi, čije je lišće korišćeno za hranjenje svilenih buba. Tokom XIX vijeka do Drugog svjetskog rata  u Boki Kotorskoj gajenjem svilenih buba bavili su se stanovnici kako ruralnih, tako i urbanih sredina u čitavoj Boki. Svilarstvo kao djelatnost prestaje pred i tokom Prvog svjetskog rata, dok stabla murvi sade do Drugog svjetskog rata.


Ključne reči: svilena buba, predionice, proizvodnja, stabla murvi, Boka Kotorska

Објављено
15.12.2018.
Како цитирати
(MONTENEGRO), Marija Crnić Pejović. Свиларство y Боки Которској (XVIII-XX). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 51, p. 127-138, dec. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/741>.
Датум приступа: 14 june 2024
Број часописа
Секција
Научни радови