(MONTENEGRO), Marija Crnić Pejović. Свиларство y Боки Которској (XVIII-XX). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 51, p. 127-138, dec. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/741>.
Датум приступа: 20 apr. 2024