(Montenegro), Marija. " Свиларство y Боки Которској (XVIII-XX)" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 51(15 December 2018)