(Montenegro), Marija. " Свиларство y Боки Которској (XVIII-XX)." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 51 (2003): 127-138. Web. 14 Apr. 2024