(Montenegro), M. 2018 Dec 15. Свиларство y Боки Которској (XVIII-XX). Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 51: