(Montenegro), M. (2018). Свиларство y Боки Которској (XVIII-XX). Гласник Етнографског института САНУ, 51, 127-138. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/741