Теоријске основе истраживања улоге српског национализма у пoлитичкoм дeлoвaњy нaциoнaлниx инcтитyциja oд l990-2000

UDK 394.9.001 : 323.1(497.11)

  • Vladimir Ribić (Serbia) Одељење за етнологију и антропологију Филозофски факултет, Београд
    vribic@f.bg.ac.rs

Сажетак

Cilj ovog rada je da postavi teorijske osnove za istraživanje uloge srpskog nacionalizma u političkom delovanju nacionalnih institucija, na primeru Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), u periodu od 1986. do 2000. godine. Ovakav teorijski okvir, uz određene dodatke, treba upotrebiti i za proučavanje političkih aktivnosti Univerziteta i Srpske pravoslavne crkve, druge dve najznačajnije nacionalne institucije. Takođe, naglašava se da je potrebno, prihvatajući perspektivu dinamističke političke antropologije, analizirati strategije upotrebe srpskog nacionalizma u političkim sukobima u kojima je učestvovala SANU, ali i pojedini akademici. Pri tome je neophodno da se, u skladu sa definicijom koju je dao Antoni D. Smit, pojam nacionalizma tretira kao vrednosno neutralan.


Ključne reči: nacija, nacionalizam, nacionalne institucije, Srpska akademija nauka i umetnosti, srpski nacio nalizam, strategije, politički sukobi, intelektualci.

Објављено
20.12.2015.
Како цитирати
(SERBIA), Vladimir Ribić. Теоријске основе истраживања улоге српског национализма у пoлитичкoм дeлoвaњy нaциoнaлниx инcтитyциja oд l990-2000. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 51, p. 115-126, dec. 2015. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/740>.
Датум приступа: 01 mar. 2024
Број часописа
Секција
Научни радови