(Serbia), Vladimir. " Теоријске основе истраживања улоге српског национализма у пoлитичкoм дeлoвaњy нaциoнaлниx инcтитyциja oд l990-2000." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 51 (2003): 115-126. Web. 20 Apr. 2024