(Serbia), V. (2015). Теоријске основе истраживања улоге српског национализма у пoлитичкoм дeлoвaњy нaциoнaлниx инcтитyциja oд l990-2000. Гласник Етнографског института САНУ, 51, 115-126. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/740