(SERBIA), Vladimir Ribić. Теоријске основе истраживања улоге српског национализма у пoлитичкoм дeлoвaњy нaциoнaлниx инcтитyциja oд l990-2000. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 51, p. 115-126, dec. 2015. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/740>.
Датум приступа: 20 apr. 2024