(Serbia), Vladimir. " Теоријске основе истраживања улоге српског национализма у пoлитичкoм дeлoвaњy нaциoнaлниx инcтитyциja oд l990-2000" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 51(20 December 2015)