Књижевно дело Боре Станковића и Врање: идентитетске стратегије, дискурси и праксе

УДК: 316.72(497.11) 908(497.11 Врање) 821.163.41.09

Сажетак

Врање је град који има богате слојеве стварности, али се слика о њему изнутра, а добрим делом и споља, везује само за један део његове прошлости и само за оријенталистички осенчене симболе и мотиве који су изведени из књижевности Боре Станковића, чија се значења даље умножавају. У раду се разматрају процеси интеракције унутрашњих и спољашњих одређења идентитета Врања, као и оријенталистички дискурс који их карактерише.


Кључне речи: Бора Станковић, Врање, идентификација, самоидентификација, категоризација, конструисање идентитета, оријентализам, дискурс, бренд

Објављено
08.09.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Sanja Zlatanović. Књижевно дело Боре Станковића и Врање: идентитетске стратегије, дискурси и праксе. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 57, n. 1, p. 51-69, sep. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/519>.
Датум приступа: 14 june 2024
Број часописа
Секција
Научни радови