(Serbia), S. (2018). Књижевно дело Боре Станковића и Врање: идентитетске стратегије, дискурси и праксе. Гласник Етнографског института САНУ, 57(1), 51-69. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/519