(Serbia), S. 2018 Sep 8. Књижевно дело Боре Станковића и Врање: идентитетске стратегије, дискурси и праксе. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 57:1