(Serbia), Sanja. " Књижевно дело Боре Станковића и Врање: идентитетске стратегије, дискурси и праксе" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 57 Број 1 (8 September 2018)