(SERBIA), Sanja Zlatanović. Књижевно дело Боре Станковића и Врање: идентитетске стратегије, дискурси и праксе. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 57, n. 1, p. 51-69, sep. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/519>.
Датум приступа: 22 apr. 2024