(Serbia), Sanja. " Књижевно дело Боре Станковића и Врање: идентитетске стратегије, дискурси и праксе." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 57.1 (2009): 51-69. Web. 23 Apr. 2024