Лидија Радуловић: Пол/род и религија, конструкција рода у народној религији Срба

Сажетак

Лидија Радуловић: Пол/род и религија, конструкција рода у народној религији Срба, Етнолошка библиотека, књига 42, Београд 2009.


Књига Лидије Радуловић Пол/ род и религија комплексна је студија заснована на истраживањима српске народне религије и обичаја, а у том смислу и свакодневног живота жене у традицијској култури, чиме се отвара историјска перспектива за ишчитавање механизама кроз које су функционисале родне улоге, као и родни стереотипи. Ауторка се у овој књизи бави, пре свега, конструкцијом рода у традицијској култури XIX и прве половине XX века, расветљавајући нам расподелу моћи између мушкараца и жена у том периоду. Својим веома минуциозним и свеобухватним истраживањем, Лидија Радуловић указује и на бројне начине на које је патријархална култура мобилисала религијска веровања, како би се даље продуковала и учвршћивала. 

Објављено
17.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Lada Stevаnovič. Лидија Радуловић: Пол/род и религија, конструкција рода у народној религији Срба. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 219-221, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/495>.
Датум приступа: 23 july 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика