(Serbia), Lada. " Лидија Радуловић: Пол/род и религија, конструкција рода у народној религији Срба" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 58 Број 1 (17 August 2018)