(Serbia), L. (2018). Лидија Радуловић: Пол/род и религија, конструкција рода у народној религији Срба. Гласник Етнографског института САНУ, 58(1), 219-221. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/495