(Serbia), Lada. " Лидија Радуловић: Пол/род и религија, конструкција рода у народној религији Срба." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 58.1 (2010): 219-221. Web. 14 Apr. 2024