(Serbia), L. 2018 Aug 17. Лидија Радуловић: Пол/род и религија, конструкција рода у народној религији Срба. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 58:1