(SERBIA), Lada Stevаnovič. Лидија Радуловић: Пол/род и религија, конструкција рода у народној религији Срба. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 219-221, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/495>.
Датум приступа: 20 apr. 2024