Marcin Lubaś, Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej

Сажетак

Marcin Lubaś, Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej


Zaklad Wydawniczy „Nomos“, Kraków, 2011, 1–361.


Наслов ове књиге у преводу гласи: „Разноверци. Међурелигијски суживот на селу у западној Македонији. Студија из области друштвено-културне антропологије“. Њен аутор – Марћин Лубаш – познати је пољски друштвени антрополог средње генерације, који ради у Институту за социологију (Одељење за антропологију) Јагјелоњског универзитета у Кракову. Он већ више од десет година обавља теренска истраживања у Републици Македонији (БЈР Македонија). Сâм аутор у почетном одељку књиге (стр. 11–16), где изражава захвалност својим сарадницима и помагачима у Пољској, Македонији и САД-у, наглашава да су га родитељи „инфицирали чежњом за југом“, што он везује првенствено за Балкан, а „не за Италију или Шпанију“. То и не чуди јер је ауторов отац угледни пољски слависта проф. др Владислав Лубаш (Władysław Lubaś), доајен „Сусрета слависта у Вукове дане“ и почасни доктор Универзитета у Београду, коме је књига и посвећена. Уосталом, Марћин Лубаш је и угледао света у Београду, за време очевог рада на београдском универзитету. Иначе, књига је настала у оквиру реализације пројекта Друштвена организација религијске различитости у локалном друштву западне Македоније, који се финансира из средстава за научне сврхе у Пољској 2009–2011. године. 

Објављено
28.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Miloš Luković. Marcin Lubaś, Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 264-267, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/445>.
Датум приступа: 25 may 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика