(Serbia), Miloš. " Marcin Lubaś, Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 59.2 (2011): 264-267. Web. 16 Jun. 2024